Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla «Recuperem llars» de 2022
Millora de les condicions d'habitabilitat en edifici de dos habitatges del Carrer Pio XII núm. 3
Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla «Recuperem llars» de 2022

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
Subvencions de la conselleria amb competències en rehabilitació per a les actuacions de rehabilitació d'habitatges i edificis d'entitats locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de destinar-les a habitatge de lloguer amb finalitats socials, incloent l'adquisició de l'immoble, en el seu cas.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Millora de les condicions d'habitabilitat en edifici de dos habitatges del Carrer Pio XII núm. 3

IMPORT REBUT:

37.521,22 €
ENTITAT QUE SUBVENCIONA:
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica