Picanya som una població situada a 5 kms de València i 2 de Torrent, amb una agricultura productiva i un desenvolupament industrial progressiu, localitzada a l'Àrea Metropolitana de València (Comarca de L'Horta Sud) i pròxima a importants focus d'ocupació potencial, amb un creixement demogràfic mantingut al llarg dels darrers anys.

En l'actualitat Picanya comptem amb una població superior als 11.000 habitants.

Des de l'any 1992 ens trobem agermanats amb la població francesa de PANAZOL.

Existeixen diverses explotacions agrícoles, amb predomini de cítrics i cultius de temporada, així com vivers de plantes i flors; dos polígons industrials ocupats i en producció i, un altre, en fase avançada de desenvolupament on s'agrupen les indústries i serveis de la població.
El nostre terme municipal té unes 770 hectàrees de terreny pla i està travessat pel Barranc de Xiva, com a principipal tret orogràfic.

Estem comunicats/cades directament mitjançant autovies (Autovia València-Torrent, Distribuïdor Comarcal Sud etc.) amb:

- Aeroport de Manises (12 Km)
- Port de València (13 Km)
- Nacional III (6 Km)
- V30 (3 Km)
- València ciutat (3 Km)
- Parc tecnològic (18 Km)

Disposem d'un Centre de Salut d'atenció primària, amb activitats curatives i de promoció de la salut.

Comptem amb una oficina de correus que inclou Caixa Postal i Telègrafs, i un Jutjat de Pau, on es donen els serveis competents d'aquest òrgan judicial.

ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

A Picanya tenim 2 escoles públiques d'Educació Primària, el
CP Ausiàs March i el CP Baladre (on s'escolaritzen xiquets i xiquetes a partir dels 3 anys), un Institut de Secundària, també públic, una escola privada concertada de primària i secundària i també una escola infantil municipal per a menuts i menudes de 0 a 3 anys.

L'Ajuntament manté un Centre de Formació de Persones Adultes, on, a més de la preparació per a l'obtenció del Graduat Escolar, s'imparteixen classes d'alfabetització, de valencià, preparació d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, oposicions i tallers diversos, així com el Graduat en Secundària.

Hi ha un Centre de Persones Majors on es fomenta que les persones majors convisquen, s'associen i realitzen activitats per a mantenir-se actives, tallers de manualitats, convivències i Els Dies de les Persones Majors.

Per a la pràctica de diversos esports, el poble compta amb un Poliesportiu Municipal i altres zones esportives al nucli urbà. Disposem de piscines, camp de futbol, pistes de tennis, frontennis, handbol, futbol-sala, bàsquet, skate-board, pista d'atletisme, zones de descans i d'oci ... Des de l'any 2001 també disposem d'un Pavelló cobert amb tres sales multiusos, sala de musculació, sis vestidors, cafeteria, sala de reunions i una pista central amb capacitat per a 300 espectadors asseguts. També, obert i d'accés lliure, al carrer Joanot Martorell trobem el Parc Jove, amb diferents pistes esportives destinades a l'oci actiu.

L'any 2006 fou inagurada la Piscina Coberta Municipal que, a més de la piscina de 25 metres disposa de: sala de fitness, sala d'activitats dirigides, hidroteràpia, piscines de contrast, sauna, dutxes escoceses...

El Servei Municipal d'Esports té, entre els seus objectius prioritaris, incentivar i potenciar la pràctica esportiva entre la gent menuda, mitjançant els col·legis i les escoles esportives municipals (són 12 les que hi ha a l'actualitat); i per a la gent gran clubs esportius i activitats puntuals de gran afluència de persones d'altres llocs (Quarta i Mitja Marató, Recreo-cross de la Dona, Setmana Esportiva ... ).

Des del Departament de Cultura de l'Ajuntament s'oferta a la població una programació estable al llarg de l'any:

- Al Centre Cultural es programa amb regularitat TEATRE , CONCERTS, i a més, es pogramen altre tipus d'activitats (folklore valencià, ballet, xerrades, etc..).

- A la Sala Municipal d'Exposicions "Carmen Alborch" es programen exposicions diverses (pintura, escultura, artesania, fotografia, etc.).

- Per als xiquets i xiquetes s'organitzen campanyes de teatre per a escolars "Anem al Teatre" i altres activitats com ara concerts, animació lectora, etc.

- Altres activitats: tallers de balls de saló, aplec de "dansà", dansetes del Corpus, carnestoltes, escola de danses i de música popular, etc.

A més a més, comptem amb una Casa de la Cultura, edifici que serveix de seu per a la realització de diverses activitats (Educació d'Adults, sala d'assaig per a la Unió Musical i escola d'educands, sala de reunions, ballet, danses...).

Comptem amb una 
Biblioteca Municipal i Centre d'Estudi amb servei de préstec de llibres, videoteca, fonoteca, hemeroteca, sala de lectura i accés a Internet. A la Biblioteca també trobem el Centre d'Estudis Locals destinat a recollir, ordenar i digitalitzar la memòria històrica del nostre poble.

Per a l'esbargiment, a més a més del Poliesportiu, tenim amb diversos parcs i places. A l'actualitat disposem de 35 m2 de zona verda per habitant i més de 20.000 arbres.

Disposem d'una extensa xarxa de carril-bici que ens connecta amb els pobles veïns de Paiporta i Torrent i amb València capital.

Així mateix, existeixen a la població itineraris on s'han eliminat les barreres arquitectòniques (rebaixat de voreres, eliminació de graons, etc.); la seua utilització possibilita el fàcil accés a totes les persones.

Per a potenciar la Formació i Ocupació de la població aturada i el Desenvolupament Econòmic i Social, l'Ajuntament creà l'any 1991 l'Agència de Desenvolupament Local, ubicada al Centre de Serveis a l'Empresa "Alqueria de Moret", el qual compta amb un Centre de Formació on s'imparteixen especialitats professionals demandades pel mercat de Treball.


L'augment de la preocupació de les persones i institucions envers el medi ambient es fa palés a Picanya amb diversos fets:

-Separació en origen de Residus Sòlids, especialment de vidre, paper-cartró, piles, oli domèstic, medecines i voluminosos.

-Campanyes de sensibilització sobre la necessitat del reciclatge i la recuperació: exposicions, tallers a les escoles i a la població, col·laboració amb un col·lectiu de recuperació, edició de materials de divulgació propis, etc.

-Campanya ecològica "Créixer Junts Millor". L'any 1992 s'inicià aquesta campanya amb l'objectiu d'afavorir el respecte a la natura des de ben menuts. A totes les xiquetes i tots els xiquets nascuts al municipi de Picanya se'ls assigna un arbre dels jardins municipals mitjançant un xicotet taulell de ceràmica on figura el nom, cognoms i la data de naixement.

-Plantació d'arbres al carrer. Els arbres són un factor fonamental per a l'entorn, per a les persones que hui formen la comunitat i per als que vinguen darrere nostre.Tenint en compte els beneficiosos efectes dels arbres, l'any 1995 l'Ajuntament inicià una campanya de plantació d'arbres al carrer, gradual, tractant de fer-los compatibles amb els accessos a les cases i amb la regulació del trànsit.

-Així mateix compta amb un ECO-PARC (centre de recollida selectiva).

-L'any 2005 la Universitat Politècnica de València va lliurar a l'Ajuntament de Picanya el premi Magister de jardineria i paisatge pel treball desenvolupat en aquestes matèries en els darrers anys.

Les Festes Majors de PICANYA se celebren en honor a La Sang (Ecce Homo) i a la Verge del Montserrat, el segon dimecres després de Sant Pere i el 8 de setembre respectivament.
Al voltant d'aquests dies hi ha cercaviles, actuacions musicals i de teatre, cavalcades, processons, ofrenes (de flors, "entrada de la murta"), espectacles pirotècnics, curses ciclistes, exposicions, tallers, sopars al carrer, jocs infantils, moros i cristians, ball a la plaça..., segons cada programa de festes.

Altres festes també significatives a la població, són:

- Corpus Christi. Aquest dia es fa una enramada de pètals de flors al llarg dels carrers pels quals transcorre la processó. Aquesta festa és d'antiguíssima tradició a Picanya, en ella ballen els grups de danses propis d'aquesta processó (moma, magrana, nanos, etc.).


- En març se celebren les Falles. Se'n planten en l'actualitat quatre. Existeix una junta local fallera.

- Al setembre se celebren les Festes de la Mare de Déu de Montserrat.


Amb l'interés d'informar i fer partícep la població de les activitats que l'Ajuntament duu a terme, es publica un periòdic local amb periodicitat bimensual anomenat DE CASA EN CASA. L'Ajuntament també manté oberts perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

Rotonda dels vents
Nova Biblioteca i Centre d'Estudis
Barranc. Garcetes
Aplec de Dansa 2010
Carril bici (zona dels Horts)
Parc Europa. Font
Passarela per a vianants. Nit
Carril bici (Av. Sanchis Guarner)
Jocs Infantils als parcs municipals
Edifici Pau
Edifici Vistabella
Jardí c/ Gómez Ferrer
Festes Majors. Sopar a la Plaça
Estora de flors per a la Processó del Corpus
Mini-olimpiades al Poliesportiu
Passarela per a vianants. Nit
Acte per a escolars
Festa de Sant Antoni
Vídeos relacionats