DSC_0279
Nou tram de carril bici junt a la sèquia de Faitanar
Construcció i adequació de vies
Estan en marxa les obres de construcció d'un nou tram de carril bici en la zona de la sèquia de Faitanar, en la carretera que va en direcció a Xirivella tot i creuant per dalt de la línia d'AVE. Este nou carril i adaptació de via permetrà la connexió de l'actual traçat de carril bici amb el Poliesportiu i des d'allà, de nou, amb la xarxa de carril bici. En un futur permetrà l'accés a la xarxa de carril bici als nuclis urbans al nord del nostre poble.

Tres trams diferenciats
El primer tram d'estes obre contínua el carril de Faitanar tot creuant el vial del conegut com Camí de Faitanar i discorrentel seu traçat adossat a la zona sud del citat camí fins a l'arrencada del viaducte sobre la línia del corredor de l'AVE. Este tram estarà protegit del tràfic rodat mitjançant la interposició de jardinera correguda. Este primer tram compta amb un desenvolupament d'uns 350 m.
En un segon tram contínua el carril bici pel viaducte de l'AVE. Les obres en aquesta zona es limiten a la senyalització horitzontal del mateix al que se li modifiquen lleugerament les rasants, amb la finalitat de fer-los més accessibles i es facilita l'entroncament amb la resta del traçat. El seu desenvolupament és d'uns 370 metres.
El tram final i fet i fet el de major recorregut, uns 1.505 m, consisteix en la senyalització com a prioritari el tràfic per a ciclistes i vianants sobre un camí rural d'ús exclusiu pels camps que a ell recauen, dins d'una política més àmplia de tarnsformació d'aquests usos prioritaris en el conjunt de la població. Aquesta prioritat d'ús s'aconseguirà mitjançant la senyalització horitzontal, i senyalitzant cada dos-cents metres amb logos clars i de grans dimensions en el sòl aquesta prioritat, a més de dos grans panells de senyalització vertical en les capçaleres del camí.

DSC_0279
DSC_0280
DSC_0282
DSC_0284
DSC_0285
plano_carril_bici_faitanar
DSC_0185
DSC_0190
DSC_0192
DSC_0209