Instal·lació de sol de goma a la zona de jocs infantils del CP Baladre
Instal·lació de sol de goma a la zona de jocs infantils del CP Baladre
Instal·lació de sol de goma a la zona de jocs infantils del CEIP Baladre.
Localització: Poliesportiu Municipal
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Inversió Municipal.
Col·locació d'un paviment de seguretat a la zona de jocs dels més menuts (educació infantil). En aquesta zona ja hi havia àrees amb paviment de goma al voltant dels jocs infantils. El que s'ha fet ara és cobrir amb aquest tipus de paviment de seguretat una superfície de 200 metres quadrats, cosa que ha permés deixar l'àrea de jocs coberta amb lloses de goma d'uns quatre centímetres de gruix. Prèviament ha estat necessari cobrir tota la zona amb formigó, per tal de crear una base sòlida sobre la qual poder instal·lar aquest nou paviment..
Motiu de la intervenció:
Dotar a aquest espai de major seguretat .
Instal·lació de sol de goma a la zona de jocs infantils del CP Baladre