creuament_sang_senyera
Obres de reforma del creuament dels carrers Senyera i P. Sang
Ampliació pas de vianants i simplificació de la regulació semafòrica
Localització: Creuament C/ Senyera i P. Sang
Data d'inici de les obres: 26/11/2015
- Simplificació de l'encreuament. Desplaçament del primer semàfor del carrer Senyera més prop de la corba i que siga aquest l'únic semàfor abans de l'encreuament. D'esta manera s'intenta evitar que el creuament siga sols de vianants (com és ara el segon semàfor). Ara el creuament serà entre vehicles cosa que, de segur, es tradueix en un major respecte per part dels conductors.

- Ampliació del pas de vianants amb la creació d'una plataforma elevada (suau) perquè siga visible des del semàfor abans indicat.

- Ampliació de la vorera en l'eixida des de la Pl. Major per la part del Convent per a donar la màxima visibilitat als vianants i guanyar espai a la calçada tot i creant una zona des de la qual accedir als passos de vianants.

- Ampliació de la vorera en la cantonada de P. Sang i C/ Senyera.

- Instal·lació de tanques limitadores en l'eixida des de la Pl. Major al costat de la biblioteca i en la zona de la corba.

- Trasllat de la zona existent de càrrega i descàrrega per a garantir la màxima visibilitat.

- Regulació semafòrica en tres úniques fases: pas de vianants, pas de vehicles per carrer P. Sang i pas de vehicles per carrer Senyera.
creuament_sang_senyera
creuament_sang_senyera
creuament_sang_senyera
creuament_sang_senyera
creuament_sang_senyera
creuament_sang_senyera_obra_finalitzada
creuament_sang_senyera_obra_finalitzada
creuament_sang_senyera_obra_finalitzada
creuament_sang_senyera_obra_finalitzada
creuament_sang_senyera_obra_finalitzada
creuament_sang_senyera_obra_finalitzada