PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DURANT EL CURS 2023-2024


INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Escola d’Adults de Picanya

C/ Bonavista, núm. 2

Telèfon: 961591382

Correu electrònic: fpa@picanya.org

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Fotocòpia del DNI, NIE o del passaport
2 fotografies de carnet
Domiciliació bancària en Anglés, Pintura, Accés a la Universitat i Accés Cicles Formatius Grau Superior
HORARI DE MATRÍCULA:
A partir del 6 de setembre de dilluns a dijous de 10:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h. Divendres de 10:00 a 13:30 h.
HORARI DE MATRÍCULA TALLERS (excepte Pintura)  serà de dilluns a dijous de 18:00 a 20:00. 
 

 

CURSOS

Alfabetització
De dilluns a dijous de 15:00 a 17:00h.

Neolectors
 De dilluns a dijous de 15:00 a 17:00h.

Educació Base
 De dilluns a dijous de 15:00 a 17:00h.
1r Nivell de Graduat de Secundària
        Matí de 9:30 a 12:30h.
        Vesprada de 15:00 a 18:00h.
        Nit de 18:00 a 21:00h.
2n Nivell Graduat de Secundària
         Vesprada de 15:00 a 18:00h.
         Nit de 18:00 a 21:00h.
 

 tallers_epa_23_24-2 

activitats_epa_23_24