01_salvador_martinez_final
12 de de desembre de 2023
Finalitzades les obres de modernització del carrer Salvador Martínez
Plataforma única i renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable i evacuació de pluvials

Ja han finalitzat els treballs de modernització del carrer Salvador Martínez. En este carrer s'ha procedit procedir a la renovació i millora de la xarxa hidráulica (abastiment i clavegueram) tot i substituïnt l'obsolet fribrociment per materials moderns de molta més qualitat per tal de garantir les millors condicions del servei en quant a seguretat i prevenció d'avaries i fugues.

Tot i aprofitant esta intervenció s'ha procedit a transformar el carrer en plataforma única tot i recuperant la via per al pas de vianants, eliminant unes voreres realment massa estretes (especialment per a persones amb mobilitat reduïda) i suprimint les 4 places d'estacionament que oferia el carrer.

 01_salvador_martinez_final 

02_salvador_martinez_final 

03_salvador_martinez_final

 

 

Galeries relacionades
Vídeos relacionats